top of page

Keitä olemme

 MIHIN USKOMME

Adventtikirkon uskonpiirteiden on tarkoitus kattaa kaikki elämän osa-alueet. Ne löytyvät Raamatusta, Jumalan sanasta. Se on teos, joka piirtää eteemme kiehtovan kuvan Jumalasta. Kutsumme sinut tutustumaan Häneen sekä kokemaan ja tuntemaan Hänet, joka haluaa parastasi.

Seitsemännen päivän adventisteina hyväksymme Raamatun perusluonteisten opinkohtiemme ainoaksi lähteeksi. Raamattu on meille uskonkäsitysten ja ihmiselämän määrittävä mittapuu. Pidämme kirkkoamme protestanttisen uskonpuhdistuksen perillisenä.

Tällä hetkellä adventisteilla on 28 perusluonteista opinkohtaa, jotka on jaoteltu kuuteen ryhmään: oppiin Jumalasta, ihmisestä, pelastuksesta, seurakunnasta, kristillisestä elämästä ja kaiken ennallistamisesta. Opinkohdat ovat kuvaus siitä, miten adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksen. Jokainen niistä kertoo Jumalasta, joka viisaudessaan, armossaan ja loputtomassa rakkaudessaan ennallistaa suhteen itsensä ja ihmisen välillä, jotta se kestäisi ikuisesti.

Linkit

bottom of page